اسلام ابوبکر صدیق س

پس از آنکه خداوند پیامبرش را به امر رسالت مکرم نمود اولین کسی که آن حضرت ج او را به پذیرش اسلام دعوت کرد ابوبکر صدیق س بود و او بدون هر گونه شک و تردید ایمان آورد. و پا به پای پیامبر ج اذیت و آزار مشرکان را در مکه تحمل نمود تا توانست رفیق و همسفر رسول خدا ج در هجرت و یار غار ایشان شود.

ابوبکر س بسیاری از دارایی‌هایش را در راه خدا بخشید و همواره تأیید کننده و یاری دهنده‌ی پیامبر ج بود، چنانکه به هنگام وفات پیامبر ج ابوبکر س نزدیک‌ترین اصحاب به قلب آن حضرت ج و شایسته‌ترین برای جانشینی پس از ایشان بود.