خصوصیات ابوبکر س پیش از اسلام

او در زمان جاهلیت جزو یکی از اصیل‌ترین خاندان‌های قریش بود و نیک و بد را از همه بهتر می‌دانست، او تاجری موفق بود که اخلاقی نیکو داشت و میان بستگانش محبوب بود، هیچ وقت شراب ننوشیده و بت پرستی نکرده.

سفید گون و لاغر بود و صورتی استخوانی داشت، دارای موهای انبوه و قامتی خمیده بود.