زندگانی او در چند سطر

- ابوبکر س دو سال و چند ماه بعد از ولادت پیامبر خدا ج به دنیا آمد.

- او در میان مردان اولین کسی بود به پیامبر ج ایمان آورد.

- او تنها همسفر پیامبر ج در راه هجرت به مدینه و یار غار آن حضرت ج بود.

- دخترش عایشه را به عقد پیامبر ج در آورد و او ام المؤمنین (مادر مسلمانان) شد.

- ابوبکر اولین خلیفه و جانشین پیامبر ج بعد از رحلت آن حضرت ج بوده است.

- او در سال دهم هجری به خلافت رسید و دو سال و سه ماه خلافت ایشان به طول انجامید.

- ابوبکر س به هنگام وفات درست مانند رسول خدا ج شصت و سه سال داشت.

- او در حجرۀ عائشه س و در کنار پیامبر خدا ج مدفون است.

- یکی از بزرگ‌ترین برتری‌های تاریخی ابوبکر صدیق س جمع آوری قرآن، پس از آنکه پراکنده و یا در سینه‌ها محفوظ بود [۲].

- او شش فرزند داشت: سه دختر و سه پسر، پسرانش عبارتند از: عبدالله، عبدالرحمن و محمد و دخترانش عبارتند از: اسماء، عایشه (ام المؤمنین) و ام کلثوم س.

[۲] قرآن در زمان پیامبر ج بر روی تکه‌های چوب، پوست و استخوان شتر به صورت پراکنده نوشته شده، و یا در سینه حافظان قرآن بود، اما ابوبکر س در زمان خلافتش آن را از این حالت خارج نموده و در کتاب واحدی جمع آوری کرد.