معراج پیامبر ج

پس از آنکه رسول خدا ج از طایف برگشت حادثه‌ی (اسراء و معراج) رخ داد و از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی به رسول خدا ج شب روی شد (اسراء: در وقت شب رفتن) و از مسجد الاقصی به آسمان‌ها عروج کرد او در همان شب به خانه‌اش در مکه برگشت؛ پیامبر ج به طایفه‌ی قریش گفت: امشب به معراج رفته‌ام آنان آن حضرت را مسخره کردند ولی وقتی به ابوبکر س گفتند: محمد به معراج رفته بی‌درنگ او را تصدیق نمود به همین جهت ابوبکر س به صدیق و قوی الإیمان لقب گرفت در شب معراج خداوند پنج فرض نماز را بر هر مسلمان بالغ و عاقلی فرض نمود.