عثمان بن عفان، همسران و فرزندان او

او عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبدمناف است که از طرف پدری با عبدمناف که جد چهارم رسول اللهج است به رسول الله می‌پیوندد. مادرش اروی بنت کریز است که مادر او بیضاء دختر عبدالمطلب عمه رسول الله ج است. تولدش در طائف سال ۴٧ قبل از هجرت بود یعنی از رسول الله ج ۶ سال کوچک‌تر بود. در ۳۴ سالگی مسلمان شد و از جمله اولین ده نفر مسلمان بود. در بخاری و مسلم آمده است که هنگامی که عثمان نزد رسول الله ج داخل شد ایشان لباس خود را جمع و مرتب نمود و سپس فرمود: آیا شرم نکنم از مردی که ملائکه از او شرم می‌کنند.

همسران او:

۱- رقیه بنت رسول الله ج مادر عبدالله که در شش سالگی درگذشت.

۲- ام کلثوم بنت رسول الله ج فرزندی نیاورد.

۳- فاخته بنت غزوان (مادر عبدالله اصغر است).

۴- أم عمرو بنت جندب (مادر عمرو، خالد، عمر، أبان و مریم است).

۵- فاطمه بنت ولید المخزومی (مادر سعید، ولید و ام سعید است).

۶- أم البنین بنت عیینه بن حصن الفزاری (مادر عبدالملک است).

٧- رمله بنت شیبه بن ربیعه (مادر عایشه، أم أبان، و أم عمرو است) و فرزند پسر نیاورد.