نهم: بانو جویریه بنت الحارث

رسول خداوند ج با بانو جویریه بنت الحارث بن ضرار که پدرش سرور بنی المصطلق بود ازدواج کرد. او بیوه مسافع بن صفوان بود که در روز مریسیع در جنگ با مسلمانان به قتل رسید و زنش به اسارت مسلمانان در آمد، مسافع بن صفوان یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام و رسول ج بود و در مورد حکمت ازدواج رسول ج با ایشان و همچنین صفیه بنت حیی بن اخطب در صفحات گذشته به اندازه کافی صحبت کردیم.