امهات المؤمنین

و امهات المومنین یعنی زنان رسول ج به این ترتیبند:

اولا: بانو خدیجه بنت خویلدل.

دوم: بانو سوده بنت زمعهل.

سوم: بانو عایشه بنت ابی بکر صدیقل.

چهارم: بانو حفصه بنت عمرل.

پنجم: بانو زینت بنت جحش الاسدیهل.

ششم: بانو زینب بنت خزیمهل.

هفتم: بانو ام سلمه (هند بنت ابی امیه المخزومیه) ل.

هشتم: بانو ام حبیبه (رمله بنت أبی سفیان) ل.

نهم: بانو میمونه بنت الحارثل.

دهم: بانو جویریه (بنت الحارث) ل.

یازدهم: بانو صفیه بنت حیی بن اخطبل.