صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر کسی که می‌میرد در حالی که نذری بر ذمّه‌ی اوست

کسی که می‌میرد در حالی که نذری بر ذمّه‌ی اوست