صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر زن در موردِ نذر و احکامِ آن همانندِ مرد است

زن در موردِ نذر و احکامِ آن همانندِ مرد است

آنچه که از نذر و احکام آن بیان کردیم همچنان‌که مربوط به مرد می‌شود مربوط به زن هم می‌گردد زیرا اساس در احکامِ شرعی، جاری شدنِ آن، هم بر زن‌ها و هم بر مردها می‌باشد مگر اینکه استثنایی در نظر گرفته شده باشد و در نذر و احکامِ آن، استثنایی که مخصوص زن و یا مرد باشد وجود ندارد. امام ابن حزم/ به شمول احکام نذر بر زن و مرد تصریح کرده و گفته است [٩٧]: «و نذرِ مرد و زنِ باکره یا زنی که دارای شوهر باشد یا نه و برده و آزاده در تمام آنچه که بیان نمودیم برابر است زیرا دستورِ خداوندِ متعال و پیامبر ج در موردِ نذر، عمومیّت دارد و خداوند، آن را مخصوصِ کسی نگردانیده است:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤ [مریم: ۶۴].

«و پروردگارت فراموشکار نبود (و نیست)».

و این نظر که خداوند می‌خواسته که فقط عدّه‌ای از افرادی را که ذکر کردیم در نظر داشته ولی با این حال از آن‌ها یاد نکرده باشد نظری اشتباه و غیرممکن است و این امری است که به لطفِ خداوند، ما در موردِ آن اطمینان داریم مگر تنها در روزه که براساسِ آنچه که در بخشِ روزه گفتیم زن نباید به غیر از روزه‌هایی که خداوندِ متعال بر او فرض نموده است، بدون اجازه‌ی شوهرش روزه بگیرد».

[٩٧] الـمغنی: ج ٩، ص ٧.