صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر نوعِ نهم: نذر کردنِ عبادتی همراه با غیرِ عبادت

نوعِ نهم: نذر کردنِ عبادتی همراه با غیرِ عبادت

هرکس عبادتی را همراهِ عملی که عبادت نیست نذر کند آن‌گونه که هر دو را هم‌زمان در نذرش بیاورد باید فقط آن عمل را که عبادت می‌باشد انجام دهد همان‌طور که در حدیثِ ابواسرائیل آمد که پیامبر ج او را به تمام کردنِ روزه و ترکِ اعمالِ غیر آن یعنی سخن نگفتن و در زیرِ آفتاب ایستادن، امر فرمود زیرا این اعمال، جزوِ عبادات نبودند و با نذرش، عمل به آن‌ها بر او لازم نگشته بود [٩۶].

[٩۶] الـمحلی: ج ۸، ص ۲۵.