یمینِ غموس و حکمِ آن

«یمینِ غموس» به سوگندِ دروغ اطلاق می‌شود مانندِ کسی که می‌خواهد به وسیله‌ی سوگندِ دروغ، مالِ دیگری را به ظلم و بدون حق بگیرد و به این خاطر، غموس [۶٩] نام گرفته که صاحبش را ابتدا در گناه و سپس در آتشِ جهنّم فرو می‌برد و غرق می‌کند.

[۶٩] «غموس» از نظر لغوی یعنی فرو بردن چیزی در چیز دیگر. «غَمَسَ الشَّیءَ فِی الـْمَاءِ» یعنی آن چیز را در آب فرو برد. (مترجم)