صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر آیا پرداختنِ قیمتِ کفّاره جایز است؟

آیا پرداختنِ قیمتِ کفّاره جایز است؟

نظرِ حنبلیان و امام مالک و امام شافعی این است که پرداختنِ قیمتِ غذا برای کفّاره درست است و نه قیمتِ لباس. در حالی که اوزاعی و اصحابِ رأی (حنفیان) آن را مجاز دانسته‌اند زیرا که هدف، برآوردنِ نیازِ مسکین است و این هدف با پرداختنِ قیمت به او حاصل می‌شود [۵۵].

[۵۵] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩-٧۴۰.