صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر حقِّ انتخاب در کفّاره‌ی شکستنِ سوگند

حقِّ انتخاب در کفّاره‌ی شکستنِ سوگند

علما بر این موضوع ، اجماع دارند که شکننده‌ی سوگند در انتخابِ کفّاره‌ی سوگندش مختار است، اگر خواست ده مسکین را غذا می‌دهد و اگر خواست به آنان لباس می‌پوشاند و یا برده‌ای را آزاد می‌کند؛ هر کدام را که انجام دهد درست است زیرا خداوندِ تعالی آن‌ها را به وسیله‌ی حرف «أوْ» یعنی «یا» به هم عطف نموده و این حرف، برای مختار گذاشتن شخص است. ولی کسی که هیچ کدام از انواعِ کفّاره‌های فوق را نتوانست بپردازد باید سه روز، روزه بگیرد [۵۱].

[۵۱] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳۴.