صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر تکرارِ سوگند و آنچه را که شکستنِ آن، بر شخص لازم م...

تکرارِ سوگند و آنچه را که شکستنِ آن، بر شخص لازم می‌گرداند [۴۶]

اگر فردی سوگندش را بر چیزی تکرار کرد مثلاً گفت: «سوگند به خدا فلان کار را انجام می‌دهم، سوگند به خدا حتماً فلان کار را انجام می‌دهم» یا اینکه به چند چیز که سوگند خوردن به آن‌ها صحیح است سوگند خورد مثلاً گفت که: «سوگند به خدا، سوگند به قرآن، سوگند به جلالِ خداوند حتماً فلان کار را می‌کنم» و سپس آن را شکست، بر او کفّاره‌ای نیست مگر کفّاره‌ی یک سوگند.

[۴۶] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۰۵.