صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر صیغه‌ها و الفاظی که سوگند به حساب نمی‌آیند

صیغه‌ها و الفاظی که سوگند به حساب نمی‌آیند

هر وقت کسی بگوید: «تصمیم دارم یا می‌خواهم» (أعزم یا عزمت)، چنین لفظی سوگند محسوب نمی‌گردد زیرا که برای این لفظ، مصداقی نه در شرع و نه در کاربردِ عادّی یافت نمی‌شود که در آن، این لفظ به عنوانِ سوگند در نظر گرفته شده باشد.