صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر تعریف محلوفٌ علیه و انواعِ آن

تعریف محلوفٌ علیه و انواعِ آن

محلوفٌ علیه امری است که حالف بر انجام یا ترکِ آن، سوگند می‌خورد و درست است که بر امری در گذشته باشد که در این صورت اگر سوگند خورنده در قسمش صادق باشد مشکلی متوجّه او نیست ولی اگر عمداً دروغ گفته باشد، به سوگندِ او، چنان‌که بعداً بیان خواهیم کرد «یمین الغموس» یا «سوگند دروغ» گفته می‌شود. بعضی اوقات هم، محلوفٌ علیه، امری در آینده می‌باشد، همان گونه که پیامبر ج می‌فرماید:

«لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا».

«حتماً با قریش خواهم جنگید».