صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر محلوفٌ علیه (آنچه که بر آن سوگند می‌خورند)

محلوفٌ علیه (آنچه که بر آن سوگند می‌خورند)