صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر آنچه که سوگند به آن، همانندِ سوگند به خدا مجاز می‌...

آنچه که سوگند به آن، همانندِ سوگند به خدا مجاز می‌باشد

سوگند به یکی از اسماء خداوند متعال مانند «رحمن» یا صفتی از صفاتِ او مانندِ «عزّت» و «عظمت» نیز همانندِ سوگند به نامِ اللهأ جایز می‌باشد. سوگند به «حقِّ خدا» (و حقِّ الله) یا (حقّ قرآن) (و حقّ القرآنِ) یا آیه‌ای از قرآن و نیز سوگند به قرآن یا همان کلامِ خدا جزوِ سوگندهای صحیح است. سوگندهایی چون قسم به دِیْن خدا، سوگند به خدا (أیم الله) و قسم به عهد و پیمانِ خدا و نیز قسم به عهد و میثاق، این گونه که شخص بگوید: «عهد و میثاق بینِ من و خدا باشد که چنان کنم» همگی صحیح و مجاز می‌باشند [۲۰].

[۲۰] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٩۱ – ٧۰۳، الـمحلی: ج ۸، ص ۳۳.