نوعِ سوّم: سوگندِ حرام

و آن سوگندِ دروغ است و خداوندِ متعال در این آیه‌ی کریمه آن را نکوهش کرده است:

﴿وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ [المجادلة: ۱۴].

«و آگاهانه به دروغ سوگند می‌خورند».

زیرا دروغ حرام است و هرگاه دروغ در مورد سوگند باشد حرمتِ آن بیشتر و شدیدتر می‌گردد [۸].

[۸] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۲.