صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب عطسه و خمیازه پوشاندن دهان و صورت هنگام عطسه زدن

پوشاندن دهان و صورت هنگام عطسه زدن

برای عطسه‌زننده مناسب است که در هنگام عطسه زدن دهان و چهره‌اش را با دست و یا پارچه و یا چیز دیگری بپوشاند تا که آب دهان و بینی بر روی لباس و یا بر روی کسی که کنار یا بغل او نشسته است نریزد زیرا هنگام عطسه زدن، کنترل خود را از دست می‌دهد و از اختیارش خارج می‌شود و اطرافیان از چیزهایی که از دهان و بینی او خارج می‌شوند درامان نخواهند بود. [۱۸]

از حضرت ابوهریرهس روایت شده است که «إن النبي ج کان إذا عطس غطی وجهه بیده أو بثوبه بها صوته» [۱٩] زمانی که پیامبر اکرم ج عطسه می‌زند چهره مبارک، را با دو دست یا با پارچه می‌پوشانید و به کمک آن (پارچه یا دست) صدایش را پایین می‌آورد.

[۱۸] نگاه به شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته است، ۱۰/۲۰۵. [۱٩] نگاه به شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته است، ۱۰/۲۰۶.