صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه نوه‌ی حسن دوم به این کاروان می‌پیوندد

نوه‌ی حسن دوم به این کاروان می‌پیوندد

از احفاد علی، محمد بن عبدالله بن حسن بن علی است. این شخص نزد نسائی و ابن حبان [۴۸٩] معتبر شناخته شده و در روایتی از ابوزناد از اعرج از ابوهریره گفته است: رسول خدا ج فرمود: «إذا سجد أحدکم فلا یبرك کما یبرک الجمل ولیضع یدیه علی رکبتیه» [۴٩۰]

یعنی: هرگاه یکی از شما به سجده رفت، نباید مانند شتر که زانو می‌زند به سجده برود بل‌که باید دستانش را بر زانوهایش بگذارد.

[۴۸٩] همان، ج٩ ص ۲۵۲ [۴٩۰] مسند امام احمد، ج ۲ ص ۳۸۱ و سنن ابوداود ج ۱ ص ۱٩۳