صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه همراه با علاء بن الحضرمی در زمان پیامبر

همراه با علاء بن الحضرمی در زمان پیامبر ج:

معلمی یمانی/ گفته است: «جمعی گفته‌اند: پیامبر ج ابوهریره را با علاء بن االحضرمی به بحرین فرستاد. در طبقات ابن سعد [۳۸۲] به نقل از واقدی با سندی که به علاء بن الحضرمی می‌رسد، آمده است که پیامبر ج هنگامی که از جعرانه برمی‌گشت، مرا با چند نفر از جمله ابوهریره به بحرین نزد «منذر بن ساوی العبدی» فرستاد و به من توصیه کرد تاخیرخواه او باشم.

سپس واقدی می‌گوید: عبدالله بن یزید به نقل از سلام برده‌ی آزاد شده‌ی بنی نصر برایم نقل کرد که از ابوهریره شنیدم گفت: رسول خدا ج مرا همراه با علاء الحضرمی فرستاد و درباره‌ی من به او سفارش کرد و هنگامی که حرکت کردیم به من گفت: رسول خدا ج درباره‌ی شما مرا سفارش کرد. حال بگو چه چیز را بیشتر دوست می‌داری؟ گفتم اذان گفتن را به من واگذار کن و پیش از من «آمین» مگو. او هم موافقت کرد [۳۸۳].

[۳۸۲] طبقات ابن سعد،‌۴/۲/٧۶ [۳۸۳] الانوار الکاشفه ۲۲۴