صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه از میان قاضیان مکه که از او حدیث روایت کرده‌اند:

از میان قاضیان مکه که از او حدیث روایت کرده‌اند:

عبید پسر حنین تابعی مرد مورد اعتمادو ثقه، مسوولیت سمت قضاوت در مکه را به عهده داشت [۳۲۱] و روایت او از ابوهریره نزد بخاری [۳۲۲] و غیره موجود است.

مطلب پسر عبدالله پسر حنطب، که قاضی مکه بود [۳۲۳]. او تابعی مورد اطمینان و از بزرگان قریش بود. اما روایت او از ابوهریره مرسل [۳۲۴] است.

مثال‌هایی از روایت او از ابوهریره را نزد ابن ماجه و امام احمد می‌یابیم [۳۲۵].

از میان طبقات پایین‌تر قاضیان که احادیث ابوهریره را دست به دست کرده‌اند، قاضی مکه سلیمان بن حرب ازدی شیخ بخاری می‌باشد.

[۳۲۱] اخبار القضاه نوشته وکیع ج ۱ ص ۲۶۲ [۳۲۲] بخاری ج ۴ ص ۱۵۸ و ج٧ ص ۱۸۱ [۳۲۳] الأغانی نوشته‌ی ابوالفرج اصفهانی ج۴ ص ۳۳۸ [۳۲۴] التهذیب ج ۱۰ ص ۱٧۸ [۳۲۵] سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۳۲۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۱