صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه انس و ابن الزبیر و واثله نیز در قافله‌اند:

انس و ابن الزبیر و واثله نیز در قافله‌اند:

از یاران رسول خدا ج و روایت کننده‌ی حدیث از ابوهریره می‌توان انس بن مالک [۲۶۵] خادم رسول خدا ج و عبدالله پسر زبیر [۲۶۶] را نام برد. همچنین واثله‌ی بن الاسقع اللیثیس. او آخرین صحابه‌ای است که در دمشق وفات کرد. او بیست سال بعد از ابوهریره ازدنیا رفت، یعنی او همه‌ی کارهای ابوهریره را زیر و رو از هم جدا کرد و چیزی در آن‌ها نیافت که باعث توقف روایت از وی شود. ابن بود که به سرعت به پخش و نشر احادیث و روایات او پرداخت [۲۶٧].

[۲۶۵] مسند احمد ج ۶ص۲٩٩ با سند صحیح [۲۶۶] رجوع شود به مثال‌هایی از روایت او نزد بخاری ج٩ص۱٩۲ و مسلم ج۸ص۶٩ [۲۶٧] رجوع شود به روایت از ابن ماجه ج ۲ص۱۴۱۰