صفحه نخست فقه و اصول نماز ۴- نماز خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی

۴- نماز خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی

سبب این نماز: گرفتگی خورشید یا ماه یا برخی از آن‌ها است.

حکم این نماز: سنت مؤکده می‌باشد و برخی از علماء بدلیل فرموده پیامبرص که می‌فرماید «فافزعوا» یعنی بشتابید، آن را واجب دانسته‌اند.

چگونگی این نماز: بعد از تکبیر احرام سوره فاتحه را می‌خواند سپس با یک قرائت طولانی قرآن می‌خواند، سپس رکوع طولانی می‌برد، سپس از رکوع بلند می‌شود. دوباره سوره فاتحه را قرائت می‌کند، سپس با یک قرائت طولانی اما کم‌تر از قرائت قبلی قرآن می‌خواند، بعداً رکوعی کمتر از رکوع قبلی می‌برد، سپس بلند می‌شود دو تا سجده می‌برد و رکعت بعدی را هم به این صورت می‌خواند. پس از اتمام نماز رو به مردم می‌کند و خطبه را ایراد می‌نماید و در آن مردم را به تقوی توصیه می‌کند و آن‌ها را به انجام اوامر و پرهیز از محرمات امر می‌کند.