۲-۹) بررسی متن و مضمون حدیث

در این حدیث که از حضرت صادق، پدر از پدر، تا امیر المؤمنین روایت شده که رسول خداص در آن شبی که وفات کرد (و حال آنکه آن حضرت در روز رحلت نمود) به علی÷ فرمود صفحة کاغذ و یا پوستی با دوات حاضر کند و رسول خدا وصیت خود را املا نمود تا رسید به اینجا که فرمود: یا علی به زودی پس از من دوازده نفر امام خواهند بود و پس از آنان دوازده نفر مهدی؛ (مثل اینکه حدیث‌ساز زمینه می‌چیده است که پس از دوازده امام، دوازده نفر مهدی هم برای شیعیان تحفه آوَرَد!!) سپس فرمود: یا علی تو اولین نفر از دوازده امامی (چنانکه گوئی علی تاکنون نمی‌‌دانسته که امام است و حالا این بشارتی است برای او!)؛ خدا تو را در آسمان علی نام نهاد (در حالی که نام علی منقبتی نیست که خاص آن جناب باشد و قبل از آن جناب در بین عرب، افراد بسیاری به نام علی بوده‌اند) و همچنین مرتضی و امیر المؤمنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی؛ پس این نام‌‌ها برای کسی غیر تو شایسته نیست، (معلوم است حدیث‌ساز با کسانی‌که چنین نام‌‌هایی داشته‌اند سخت مخالف بوده) یا علی تو وصیّ من بر اهل بیت من هستی، بر زندة آنان و بر مردگان ایشان (بر مُرده چگونه مي‌توان وصيّ قرار داد؟! به هر حال در اين گونه وصي بودن هيچ مخالفي براي آن حضرت نيست) و برای زنان من، پس هر زنی که تو او را ثابت داشتی فردای قیامت مرا ملاقات خواهد کرد، و هر کس را که طلاق دادی من از او بیزارم، نه او مرا خواهد دید و نه من او را، (طلاق بعد از وفات زوج در دین اسلام تشریع نشده و معنی ندارد)، و تو خلیفة منی برای امت من پس از من (خوب بود این وصیت را به امت می‌کرد، زیرا وصیت به علی ÷ در نیمة شب چه اثری دارد؟ فرضا که علی دانست که خلیفه است اما امت که از آن بی‌‌خبر است و تصور می‌‌کند که باید خودش خلیفه را تعیین نماید! پس چنین وصیتی لغو است، و رسول خدا از کار لغو مبرّاست). پس چون تو را وفات در رسید آن را تسلیم کن به فرزندم حسن! (معلوم نیست چرا تسلیم حسن کند؟ آیا همین وصیتی که تو امیر المؤمنین هستی و در آسمان نام تو علی است و کسی حق ندارد نام خود را امیر المؤمنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و .... بگذارد و زنان مرا هر کدام ثابت بداری مرا ملاقات خواهد کرد و هر که را طلاق دهی مرا ملاقات نکند، یا اینکه نام‌‌های امامان اثنی عشر و اینکه دوازده مهدی پس از امامان خواهد آمد، کدام را تسلیم امام حسن ÷ کند و فائدة این تسلیم چیست؟) به هر صورت حدیث‌ساز جاهل ندانسته چه ببافد و دچار هذیان گشته است؛ و در آخر حدیث می‌‌آورد که: بعد از این دوازده امام، دوازده مهدی دیگر خواهد آمد، و چون امام دوازدهم را وفات درگرفت، این وصیت را تسلیم اولین مهدی کند که او سه نام دارد، نامش چون نام من است و نام پدرش عبدالله و احمد است، و نام دوم مهدی است و او اول مؤمنین است. (حال اول مؤمنین یعنی چه؟ خدا می‌‌داند)؛ آن گاه شیخ طوسی حدیث را بریده و ناقص گذاشته است، حال یا به دست او بیش از این نرسیده و یا اینکه رسیده اما دیده که مصلحت نیست بقیة آن را بیاورد، چون به ضرر علمای شیعه و افتضاح آور است، زیرا هرگاه امام دوازدهم هم وفات یابد و وصیت‌‌نامه را تسلیم مهدی اول کنند که نام او احمد است یا نام‌های دیگر و همچنین مهدی‌ ‌هایِ دیگر، نقض غرض خواهد شد، و زحمت ایشان برای نوشتن کتاب در باب حیات امام دوازدهم بر باد خواهد رفت؟! لذا دُم حدیث را بریده است!!

آری، با چنین احادیث بی‌‌سروته، که از یک مشت مردم کذاب و وضّاع نقل شده و متأسفانه به نام امام مظلوم حضرت صادق ÷ شهرت داده‌اند و به تصور اینکه هر کذابی می‌‌تواند به نام امام صادق ÷ دروغ خود را پیش ببرد، مذهبی این چنین ساخته و فتنه‌ها و تفرقه‌ها در امّت پدید آورده‌اند.