صفحه نخست اخلاق اسلامی نصیحت های پدرانه به جوانان اسلام به‌ سوی مذاكرات‌ و گفتگوهای‌ سازنده‌

به‌ سوی مذاكرات‌ و گفتگوهای‌ سازنده‌

در مسیر این‌ گفتگوها و مذاکرات‌، نصیحت‌ها و سفارش‌هایی‌ به‌ جوانان‌ تقدیم‌ می‌کنم‌ که‌ امیدوارم‌ با این‌ کار، غیر از ذات‌ خداوند متعال‌ چیز دیگری‌ نخواسته‌ باشم‌..

همانگونه‌ که‌ رسول‌ خدا ص به‌ ما آموخته‌ است‌: «دین‌، نصیحت‌ است‌؛ حال‌ چه‌ از طرف‌ خدا باشد، یا رسولش‌، یا کتابش‌، یا ائمۀ‌ مسلمین‌ و یا تودۀ‌ مردم‌».. همچنین‌ «مؤمن‌، آینۀ‌ مؤمن‌ است‌» و «توصیه‌ و سفارش‌ به‌ حق‌ و صبر، اسباب‌ و عوامل‌ نجات‌ و رهایی‌ از خسران‌ و زیانکاری‌های‌ دنیا و آخرت‌ هستند»..

قصد من‌ از این‌ نصایح‌ و سفارش‌ها، قراردادن‌ چراغ‌ها و نشانه‌هایی‌ بر فراز راه‌ است‌ تا ما را به‌ هدف‌ خود راهنمایی‌ سازند و لغزش‌ و انحراف‌ از مسیر، یا دور خود چرخیدن‌، و یا قدم‌گذاشتن‌ در جهتی‌ دیگر را از ما دور سازند: