مشخصات کتاب

نصیحت های پدرانه به جوانان اسلام
تأليف:

یوسف قرضاوی


مترجم:

فائز ابراهیم‌ محمد