تاریخ ولادت

در کتاب مهدى موعود آمده است: «شیخ صدوق درکتاب اکمال الدین از عقید خادم روایت نموده که فرزند امام حسن عسکرى در شب جمعه ماه رمضان سال ۲۵۴ متولد گردید و نیز در همان کتاب از حکیمه خاتون نقل مى‌کند که وى در نیمه شعبان سال ۲۵۵ متولد گردید و نیز در همان کتاب روایت شده که فرزند امام حسن عسکرى در هشتم شعبان ۲۵۶ به دنیا آمد».

و همچنین در کتاب مهدى موعود آمده است: «بهاءالدین على بن عیسى اربلى موصلى در کتاب کشف الغمه نوشته است ولادت آن حضرت در بیست و سوم ماه مبارک رمضان سال ۲۵۸ بوده است».