مقدمه

اگر انسان با افراد نیک و پرهیزکار مصاحبت داشته باشد, خودش نیز صالح و نیک و متقی می‌شود و اگر این مصاحبت با افراد فاسد و بد خلق باشد, بدون تردید از اینکه از این مفسدین اثر گیرد, جای هیچ‌گونه شک و شبه نیست. امروز از هر چهار طرف, شر و فساد زمانه ما را محاصره نموده است. افرادی که تا دیروز متقی بودند, امروز سرکش و طاغی شده اندو آن چهره مبدل گشته است. آگاه باشید که افراد نیک از میان ما می‌روند و فقط تعداد اندکی از نیکان در قید حیاتند اما بعضی از سبک عقلان رفتن پیش آنان عار می‌دانند و به این علت شر و فساد روز به روز افزون می‌گردد و شرافت و نیکی با مرور زمان از بین می‌رود.

لذا احساس می‌شود که کتب مختصری وجود داشته باشد که زندگی ساده صحابه و خصوصاً احوال خلفای راشدین را بررسی نموده تا به وسیله آنها اشتیاق و رغبت به عمل نیکی پیدا شود. از سعادت و نیک بختی مولانا عبدالرؤف رحمانی (مدظله) بود که مختصری از حالات و واقعات خلفاء را برای ماهنامه (تجلی) تحریر کرده بودند. لذا این مجموعه را از آنها جمع‌آوری نمودم. امیدوارم این رساله را بارها خوانده و علماء و مقتدیان در مساجد خویش برای مردم بخوانند تا درمیان مسلمین رغبت و شوق عمل پیدا شود.

هرکسی که از این رساله مستفید می‌گردد, برای مؤلف و بنده حقیر و ناشر و ویراستار دعای خیر را همراه سازد.

والسلام

اعجاز احمد سنگها نوی