مشخصات کتاب

زندگی شبانه‌روزی خلفای راشدین
تأليف

اعجاز احمد سنگها نوی


مترجم

ابوعبدالفتاح ریگی