صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی حضرت سعد بن ابی وقاصس ...

حضرت سعد بن ابی وقاصس [۶٧]

«اکنون مردی از اهل بهشت بر شما وارد می‌شود».

رسول اکرم ج

[۶٧] سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ٩۲، الریاض النضرة ۱/۲٩۲، اسد الغابة ۲/۲٩۰، تاریخ الاسلام ذهبی ج ۱ ص ٧٩، البدایة والنهایة ج ۸ ص ٧۲، المعارف ص ۱۰۶، صفوة الصفوة ۱/۱۳۸ مراجع مورد استفاده در نوشتن حالات سعد بن اوبی وقاص هستند.