وفات حضرت سعیدس

در روز جمعه سال پنجاه ویک هجری سعید بن زید در منطقه عقیق درگذشت. جنازه او را برای خاک سپاری به قبرستان بقیع آوردند بسیار از اصحاب پیامبر ج که سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمرل نیز در میان شان به چشم می‌خوردند برای خداحافظی برادر مسلمان خود در تشییع جنازه‌اش حضور داشتند.

رحمت خداوند بر سعید بن زید که حق بر زبانش جاری بود مالش را در راه خدا خرج می‌کرد وهوای نفس را زیر پا گذاشته بود، و در بدر شریک بود و به دنیا وریاست بی‌علاقه بود واز فتنه وشرارت دوری نمود.

رحمت بیکران خداوند بر سعید بن زید باد.