وفات طلحهس

در جنگ جمل تیری به طلحه اصابت کرد و بر اثر آن بعدا شهید شد او نمونه سخاوت وبخشش بود. در هنگام وفاتش حضرت علیس بر بالینش حاضر شد او را نشاند وگرد وغبار را از چهره‌اش پاک می‌کرد ومی گفت: [۴٧] کاش بیست سال قبل مرده بودم.

بالاخره طلحه زندگی را بدورود گفت وبه خاک سپرده شد او چهارده فرزند داشت. ده پسر که یکی محمد نام داشت وزیاد سجده می‌کرد وسجاد نامیده می‌شد ونیز عمران وعبس از فرزندان او هستند وچهار دختر بنام‌های عایشه که با مصعب بن زبیر ازدواج کرده بود و ام اسحاق و صعب ومریم. طلحه در سال سی وششم هجری در گذشت.

رحمت خداوند بر طلحه باد.

[۴٧] الریاض النضرة ج ۴ ص ۳۶۴.