صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی اسلام آوردن ابوعبیدهس...

اسلام آوردن ابوعبیدهس

ابو عبیدهس زمزمه مردم را در مورد دعوت محمد ج شنید و دانست که نزدیک‌ترین فرد به پیامبر ج ابوبکر است وتمام کارهای پیامبر ج به دست اوست، بنابر این به خانه ابوبکرس رفت واز نزدیک اسلام را شناخت، دیدار ابوبکر وابوعبیده پایان گرفت وبا هم قرار گذاشتند که روز بعد با پیامبر ج دیدار کنند.

پیامبر به تازگی در خانه ارقم بن ابی ارقم اقامت گزیده بود، در روز بعد در وقت مقرر، ابوعبیده به قصد دیدار پیامبر ج حرکت کرد، در راه افرادی را دید که آن‌ها هم قصد زیارت پیامبر ج را داشتند. آن‌ها عثمان بن معظون، عبیده بن حرث بن مطلب وعبدالرحمن بن عوف و ابو سلمه بن عبدالاسد [۳۵]ش بودند. همه با هم نزد پیامبر ج آمدند و اسلام را پذیرفتند پیامبر ج از آن‌ها به عنوان اولین شاگردان مکتب خود وافراد پیشرو در ایمان واسلام به گرمی استقبال نمود.

خبر مسلمان شدن ابوعبیده به خانواده‌اش رسید،‌ بعضی از خویشاوندان او پدرش را طعنه می‌زدند که پسرت ابو عبیده مسلمان شده است و با تو مخالفت کرده واز دین محمد که مخالف دین پدران و نیاکانت می‌باشد پیروی کرده است.

همچنان طعنه زدند تا اینکه پدر ابوعبیده به شدت خشمگین شد. شمشیرش را به دست گرفت وفریاد زد: من فرزندم عامر (ابوعبیده) را با این شمشیر می‌کشم. اما ابوعبیده از اسلام دست برنداشت تا اینکه جایگاه مهمی میان مسلمانان اول که به بهشت مژده داده شده بودند، کسب کرد.

[۳۵] السیرة الحلبیة ج ۳ ص ۱٩۸ و ۱٩٩ وسیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ٩۱.