صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی ابوعبیدهس چه كسی بود؟

ابوعبیدهس چه كسی بود؟

ابوعبیده بن جراح امین امت اسلام است، واین لقب را پیامبر ج را بر او گذاشت، نسب او در فهربن مالک به پیامبر ج می‌رسد نامش ابو عبیده بن جراح بن عامر بن عبدالله بن الجراح... بن فهر بن مالک است.

مادرش: امیمه دختر غنم بن جابر بن عبدالعزی است. کنیه‌اش ابوعبیده و پیامبر ج او را امین این امت لقب داد. ابوعبیده یکی از افرادی است که خیلی زود وقبل از دیگران در ابتداء اسلام را پذیرفت او یکی از ده نفری است که پیامبر ج به آن‌ها مژده بهشت داده بود، احادیثی از پیامبر ج روایت کرده است و در جنگ‌های زیادی همراه پیامبر ج بوده است [۳۴].

ابوعبیده لاغر اندام ودارای ریشی نازک وکم مو وچهره ای کم گوشت بود. قامتی دراز داشت وازبس که قدش دراز بود گویا پشتش کج بود، در جنگ احد، وقتی با دندان تیری را که به صورت پیامبر ج فرو رفته بود محکم کشید که به پشت سرافتاد و هنگامی که بلندشد، دید که از دهانش خون می‌ریزد و دندان‌هایش شکسته است.

[۳۴] سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ٧ و ۸.