اسلام آوردن علیس

مورخین نوشته‌اند که علی هرگز بت‌ها را نپرستیده و آن‌ها را سجده نکرده است، چون او کم سن وسال بود و در کودکی اسلام را پذیرفت. علی می‌گوید: پیامبر ج روز دوشنبه مبعوث شد ومن روز سه شنبه ایمان آوردم. سن وسال او وقتی که مسلمان شد ۱۰ سال و یا کمتر از آن بود [۲۸].

روزی علی به خانه پسر عمویش پیامبر ج رفت دید که او و همسرش خدیجهل مشغول خواندن نماز بودند، علی پرسید: این چه عملی است؟ پیامبر ج فرمود: این عبادت خداست که بر آن مرا برگزیده وپیامبرانش را مبعوث کرده است، من تو را به پرستش خداوند یکتا که شریکی ندارد دعوت می‌دهم [۲٩].

علی اسلام آورد واسلامش را از تمام اطرافیان پنهان می‌کرد. بارها همراه پیامبر ج مخفیانه و به دور از دید قریش به دره‌های اطراف مکه می‌رفت وبا پیامبر ج نماز می‌خواند، و هنگام غروب هر دو به مکه باز می‌گشتند.

ابوطالب دانست که فرزندش مسلمان شده است. به او گفت: این چه دینی است که تو برآن هستی؟ علیس گفت: من به دین که محمد ج آورده است ایمان آورده‌ام، به خدا وپیامبرش ایمان آورده و با محمد نماز گزارده واز او پیروی می‌کنم.

ابوطالب بر علیس اعتراض نکرد و او را به حال خودش رها نمود. مورخین نوشته‌اند، روزی ابوطالب دید که علی وپیامبر ج مشغول خواندن نماز هستند، علی در طرف راست پیامبر ج ایستاده بود، جعفر فرزند ابوطالب از راه رسید، ابوطالب فرمود: آن طرف پسر عمویت را بایست وجعفر از طرف چپ به نماز ایستاد. جعفر کمی بعد از حضرت علی اسلام را پذیرفته بود [۳۰].

از کودکان حضرت علی اولین نفری بود که ایمان آورده، بعد از او زید بن حارثه خادم ومولای پیامبر ج ایمان آورد بنابر این ابتدا، خانواده پیامبر ج که از علی وزید وخدیجه همسر پیامبر تشکیل می‌شد، اسلام را پذیرفتند.

[۲۸] تاریخ الخلفاء سیوطی. [۲٩] السیرة الحلبیة ج ۱ ص ۴۳۳. [۳۰] السیرة الحلبیة ص ۴۳۳.