صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید مثال‌هایی از شرک آشکار (جَلی)

مثال‌هایی از شرک آشکار (جَلی)

شرک اکبر آشکار مانند: عبادت کردن خدایان باطــل به همراه عبادت خدای حقیقی. از جمله خدایان باطل می‌توان به ستارگان، خورشید، ماه، انواع بت‌‌های سنگی و چوبی، گوساله و گاو و یا انسان اشاره کرد. مانند کسانی که فرعون و یا پادشاهان دیگری را عبادت می‌کردند. و یا کسانی‌که از طرف مردم خدا نامیده می‌شوند و یا این‌که خود ادّعای خدایی نمودند و عدّ‌های از مردم به آنها ایمان آوردند و یا کسانی که «بودا» و یا «مسیح» را خدا نامیدند و عبادتشان‌کرده‌اند. و ممکن است خدای باطل یکی از مخلوقات ‌غیبی مانند: جنّ و شیطان و ملائکه باشد که همه‌ی این موارد در میان امّت‌‌های مختلف پیروانی دارند.