انواع شرک

شرک دو نوع است: شرک اکبر و شرک اصغر.

شرک‌ اکبر آن است‌که اگر کسی به آن دچار شود، خداوند او را نخواهد بخشید و هرگز داخل بهشت نمی‌گردد.

و شرک اصغر همان گناهان کبیره است که اگر شخصی به آن مبتلا شود و بر انجام آن اصرار ورزد (و به طور مداوم آن را انجام دهد) ممکن است در حال ‌کفر بمیرد. مگر این ‌‌که خداوند با رحمت خود او را در برگیرد و قبل از مرگ‌ توبه نماید.