توحید شعار اسلام

از جمله نشانه‌‌های توجه بسیار زیاد اسلام به توحید، این است که آن را به عنوان شعار خود برگزیده و به آن وسیله از همه‌ ادیان دیگر از جمله «بت پرستی» و ادیان منحرف اهل‌ کتاب جدا شده است، به صورتی که عبارت «دین توحیدی» به مشهورترین صفت اسلام تبدیل گشته است. و عنوان اسلام نیز در دو کلمه یا دو جمله تجسّم یافته و هر کس که آن دو را بر زبان جاری سازد،‌ به دین اسلام وارد می‌شود، آن دو کلمه عبارتند از: «أشْهَدُ أنْ لا إله إلاّ الله وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ».

بیان توحید در اسلام چنان مهم است که به شعاری روزانه تبدیل شده و حتّی هر فرد مسلمان باید در نماز‌های فرض خود نُه بار در تشهّد و پنج‌ بار در اقامه آن را تکرار کند. اسلام به این هم اکتفا نکرده و این شعار توحیدی را در اذان نیز قرار داده تا هر روز پنج بار از بالای منابر مساجد، ندای«أشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللهُ» برای همه جهانیان اعلام شود.

و از جمله برنامه‌‌های ظریف اسلام این است که برای پدری که صاحب فرزند می‌شود، سنّت قرار داده تا با بانگ اذان در گوش راست فرزندش و با بانگ‌ اقامه در گوش چپ او به استقبال میلاد او رود، تا ندای توحید اولین صدایی باشد که به گوش نوزاد می‌رسد.

و نیز بعد از آنکه به مقدار مقدّر زندگی را گذراند و موعد مرگ او فرا رسید، بر دوستان و نزدیکان او لازم است‌که‌کلمه توحید «لا إله إلاّ الله» را بر او تلقین کنند.

بر این اساس «کلمه توحید»‌ اولین چیزی است که به وسیله‌ آن فردمسلمان نور زندگی را دریافت می‌دارد و آخرین چیزی است بدان وسیله زندگی را به پایان می‌برد. و روشن است که در فاصله میان گهواره‌ی طفولیت و بستر مرگ نیز، وظیف‌های جز برپایی توحید و دعوت بسوی آن برای فرد مسلمان وجود ندارد.