صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید شیوه‌های مختلف عبادت و انواع آن

شیوه‌های مختلف عبادت و انواع آن

عبادت آن‌گونه که بسیاری از مردم می‌پندارند دارای یک شیوه نیست، بلکه انواع و شیوه‌‌های مختلفی دارد، از جمله:

الف) دعاکردن: یعنی رسیدن به یک نفع، دفع ضرر،‌ رفع بلا، پیروزی بر دشمن و یا چیز دیگری را از خداوند خواستن. پس اگر چنین درخواستی از ته دل از خداوند خواسته شود، مغز عبادت و روح آن انجام شده است و در حدیثّ آمده است که «دعا عین عبادت است». به روایت ترمذی.

ب) انجام مراسمات دینی: مانند: نماز، روزه، صدقه، حجّ، نذر، قربانی و امور مانند آن‌که صحیح نیست چنین‌اعمالی برای غیرِ خدا انجام شود.

ج) اطاعت دینی‌کامل در برابر احکامی‌که خداوند بیان نموده و اعتراف به حقّانیت شریعت او که در آن اموری را حلال و اموری را حرام کرده و برای برخی اعمال حدودی قرار داده و براساس آن نظام‌زندگی را سامان بخشیده ‌است. پس برای‌کسی که خدا را پروردگار خود می‌داند جایز نیست، نظام زندگی، احکام، ارزش‌ها و قوانین آن را از بشر بگیرد و در برابر آن تسلیم شود و در زندگی خود مطابق آنها حکم کند، مگر این که دلیلی از جانب خداوند برای آن موجود باشد. پس این مسئله هم نوعی عبادت است.