صفحه نخست عقاید (کلام) گام نخست در یکتا پرستی در پرتو قرآن و سنت سوال1- مسائل چهارگانه که بر هر مسلمان واجب است آنه...