صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خودتان، خودتان را مداوا کنید دعای مسنون قبل از وارد شدن به دستشویی

دعای مسنون قبل از وارد شدن به دستشویی

قبل از داخل شدن در دستشویی این دعا را بخواند:

«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». [۱۴۵]

«بار خدایا! پناه می‌برم به تو از (شر) شیاطین (و جنیات) مذکر و مونث».

[۱۴۵] بخاری (۱۴۲)، كتاب الوضوء و مسلم (۳٧۵)، كتاب الحیض. راوی این حدیث انس بن مالك س می‌باشد.