صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خودتان، خودتان را مداوا کنید اذکار و ادعیه مسنون هنگام دخول و خروج از منزل

اذکار و ادعیه مسنون هنگام دخول و خروج از منزل

هنگام داخل شدن در منزل این دعا را بخواند:

«اللهم إني أسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله». [۱۴۱]

«بار خدایا ! بهترین مکان‌ها [۱۴۲] را برای ورود و خروجم از تو مسالت می‌دارم. با نام و یاد خداوند داخل شدیم و خارج شدیم و بر او که پروردگار ماست توکل کردیم. (پس از خواندن این دعا صاحبخانه) بر اهل خویش (وارد شده به آن‌ها) سلوم می‌کند».

هنگام خارج شدن از منزل ادعیه ذیل را بخواند:

۱- «بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله». [۱۴۳]

«با نام و یاد خداوند بر او توکل می‌کنم که هر تغییر و تحول و هر نیرو و حرکتی تنها از او نشات می‌گیرد». (هرگاه شخص هنگام خروج از خانه این دعا را بخواند، خطاب به وی گفته می‌شود هدایت شدی و کفایت کارهایت شد و از گزند بالایا محفوظ گردیدی و شیطان نیز از آزار رساندن به او صرف نظر می‌کند).

۲- «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي». [۱۴۴]

«خداوندگارا! از اینکه گمراه شوم یا دیگری موجب گمراهی من شود و از اینکه لغزشی انجام دهم یا دیگری لغزشی را در مورد من انجام دهد و (همچنین) از اینکه ظلم کنم یا مورد ظلم واقع شوم یا کاری را از روی نادانی انجام دهم یا دیگری کاری را از روی جهالت نسبت به من انجام دهد به تو پناه می‌برم».

[۱۴۱] ابوداود (۵۰٩۶)، كتاب الادب. این حدیث به طور مرسل از ابومالك اشعری (سعدبن طارق بن اشیم (كه صحابی است) روایت شده است. ابوداود این حدیث را ضعیف ندانسته و امام نووی نیز این حدیث را در كتاب (الاذكار) خویش ذكر كرده است. [۱۴۲] برخی (مولج و مخرج) را نفس ورود و خروج ترجمه كرده‌اند. (مترجم) [۱۴۳] بوداود (۵۰٩۵)، كتاب الادب. راوی حدیث انس بن مالكس است. [۱۴۴] همان (۵۰٩۴). راوی این حدیث ام سلمه س می‌باشد.