صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خودتان، خودتان را مداوا کنید آیات پیشنهادی برای نوشتن، یا دمیدن بر آب

آیات پیشنهادی برای نوشتن، یا دمیدن بر آب

در مباحث گذشته به چگونگی مداوا کردن با آب (و غیره) پرداختیم و اشاره کردیم که چنانچه آیاتی خاص از قرآن بر آب (یا عسل و غیره) خوانده شود و یا بر صفحاتی نوشته شده و سپس در آب غوطه ور گردد بر شفابخشی آن‌ها خواهد افزود. اکنون به ذکر این آیات که سعی شده بر اساس ترتیب سور قرآنی نوشته شود می‌پردازیم. آن‌ها عبارتند از:

۱- سوره حمد (فاتحه).

۲- آیات (۱- ۵) سوره بقره.

۳- آیات (۱۰۳ و ۱۰۲) سوره بقره.

۴- آیه (۱۰٩) سوره بقره.

۵- آیه (۲۵۵) سوره بقره.

۶- آیه (۵۴) سوره نساء.

٧- آیات (۱۱٧- ۱۲۲) سوره اعراف.

۸- آیات (۸۰- ۸۲) سوره یونس.

٩- قسمت اخیر آیه‌ی (۶۴) سوره یوسف ﴿...فَٱللَّهُ خَيۡرٌ حَٰفِظٗاۖ وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٦٤.

۱۰- آیه (۶٧) سوره یوسف.

۱۱- آیه (۳٩) سوره کهف.

۱۲- آیات (۶۵ – ٧۰) سوره طه.

۱۳- آیات (۵۱- ۵۲) سوره قلم.

۱۴- سوره کافرون.

۱۵- سوره اخلاص (توحید).

۱۶- سوره فلق.

۱٧- سوره ناس.

شخص راقی مختار است که تمامی این آیات را به طور کامل بنویسد یا تنها به چندی از آن‌ها اکتفا کند.