«ی»

یادگیری

اگر کسی در خواب ببیند که به یادگیری قرآن، حدیث، حکمت یا هرگونه صنعتی مشغول است، از فقر نجات یافته و ثروتمند می‌شود یا از گمراهی نجات یافته، به راه راست رهنمون می‌شود.

یاسمن

هرکس در خواب یاسمن ببیند به خیر و خوشی و شادی دست می‌یابد. دیدن یاسمن در خواب، ممکن است به رفع غم و غصه نیز، تعبیر شود.

یاقوت

دیدن یاقوت در خواب، بر پول و ثروت و خوش‌گذرانی دلالت دارد. اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببیند که انگشتری یاقوت در دست دارد، با زنی زیباروی و دیندار ازدواج می‌کند؛ زیرا خداوند حوریان بهشت را به یاقوت و مرجان تشبیه نموده است: ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ٥٨.

یتیم

یتیمی در خواب، بر ذلّت و پستی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که یتیم شده است، دیگران بر او چیره می‌شوند؛ زیرا یتیم، ستم‌دیده و مال و سامانش در دست دیگران است.

یحیی پیامبر÷

هرکس یحیی÷ را در خواب ببیند به او ورع و تقوا عطا می‌شود.

یعقوب پیامبر÷

دیدن یعقوب÷ در خواب، بر داشتن گمشده‌ای دلالت دارد و به سرانجام نیک نیز، تعبیر می‌شود.

یوزپلنگ

دیدن یوزپلنگ در خواب، به رفعت، شکوه و سربلندی همراه با خشم و ستیزه‌جویی تعبیر می‌شود.

یونس پیامبر÷

هرکس یونس پیامبر÷ را در خواب ببیند در انجام مسؤولیتی که به او سپرده می‌شود، عجله می‌کند و به خاطر آن دچار زندان، غم یا تنگنای زندگی می‌شود؛ اما در نهایت نجات پیدا می‌کند. دیدن چنین خوابی، بر زود عصبانی شدن بیننده آن نیز، دلالت دارد.

یهود

دیدن یهودی در خواب، بر دشمن دلالت دارد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿۞لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ...؛ یعنی، «شدیدترین دشمنی نسبت به اهل ایمان را در میان یهودیان خواهی یافت». اگر کسی در خواب ببیند که با یک نفر یهودی داد و ستد می‌کند، با کسی برخورد می‌کند که از حق و راستی روی گردان است.