«گ»

گاز گرفتن

گاز گرفتن در خواب، نشانه فریب و کینه است. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از انگشتان خود را می‌گَزد، نشانه این است که آن شخص کینه‌ای است، زیرا خداوند در توصیف حسادت و خشم و کینه کافران بر مسلمانان می‌فرمایند: ﴿عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ؛ یعنی، «از شدّت خشم‌شان بر شما، انگشتان خود را می‌گزند». گزیدن انگشتان به پشیمانی و ظلم و ستم نیز، تعبیر می‌شود؛ زیرا خداوند در مورد پشیمانی ظالم می‌فرمایند: ﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ؛ یعنی، «در روز قیامت ظالم، انگشتان خود را می‌گزد».

گاو ماده

دیدن گاو ماده در خواب، بر سال دلالت دارد؛ گاو ماده‌ی چاق و فربه بر سالی پربرکت و باثمر، و ماده گاو لاغر بر سالی خشک و بی‌برکت دلالت دارد. اگر کسی دید که از گوشت ماده گاو می‌خورد، بر ثروت و مکنت و اقتدارش افزوده می‌شود.

گاو نر

اگر کسی در خواب ببیند که گاوهای نر بسیار دارد، به شرط شایستگی، به او مسؤولیتی داده می‌شود و اگر کسی ببیند که بر پشت گاو نری سوار است، خیر و برکتی به او می‌رسد و اگر کسی در خواب ببیند که گاوی به دنبال او صدا می‌کند، به سفر دوری می‌رود و اگر کسی ببیند که گاوی او را کشته است، به سمت هلاکت و نابودی پیش می‌رود. همچنین دیدن گاو نر، به نزاع و فتنه یا کمک نمودن به انجام عملی سنگین دلالت دارد؛ به ویژه، اگر بیننده‌ی خواب کشاورز باشد.

گاومیش

دیدن گاومیش در خواب، ممکن است به کوشش و تلاش و خسته شدن دلالت داشته باشد و ممکن است نشانه‌ای از خیر نیز، باشد.

گچ

دیدن گچ در خواب، به تداوم عزّت و مقام، بهتر شدن وضع خانواده و زن و فرزندان، ثابت ماندن بر علم و دین، بهبودی از بیماری تعبیر می‌شود.

گذشت

اگر کسی در خواب ببیند که از بدی و گناه دیگران گذشت می‌کند، خداوند نیز، از گناهان او گذشت می‌کند.

گربه

دیدن گربه در خواب، به خدمتکار تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد. گربه در خواب، بر کتاب یا بی‌وفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز، دلالت دارد.

گردن

گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر می‌شود؛ از این‌رو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد. اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپرده‌اند، خیانت نموده است.

گردنبند

گردنبند برای زن، نشانه زیبایی و زینت است. گردنبند در خواب برای زن، به شوهر یا پسرش نیز، تعبیر می‌شود. دیدن گردنبند برای مردی که ازدواج نکرده است، به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نیز، باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود.

گرسنگی

گرسنگی در خواب، به از دادن پول یا کوشش فراوان برای زندگی دنیوی تعبیر می‌شود.

گرگ

دیدن گرگ در خواب، بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانه‌ی او می‌آید. اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم می‌کند که انجام نداده است.

گرما

اگر کسی در زمستان در خواب ببیند که احساس گرما می‌کند، به سود و منفعت، روزی فراوان و پوشاک گرانبها دست می‌یابد و اگر این خواب را در تابستان ببیند، تعبیر آن، برخلاف این است.

گری (بیماری پوستی)

گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرک، بر گرفتار غم و غصه شدن و خسته شدن از خویشاوندان دلالت دارد؛ اما اگر خارش پوست باعث بیرون آمدن چرک و آب بشود، بر دست یافتن به مقداری پول و ثروت همراه با خستگی و ناراحتی است و اگر خارش پوست باعث زخمی شدن آن شود، بر دستیابی به پول و ثروت همراه با غم و اندوه دلالت دارد.

گریه

گریه کردن در خواب با صدای بلند همراه با پوشیدن لباس سیاه و پاره کردن یقه‌ی لباس بر غم وغصه ناراحتی دلالت دارد. اگر گریه به علت ترس از خداوند یا گوش دادن به قرآن یا به علت پشیمانی از گناه باشد، بر شادمانی، خوشحالی و از بین رفتن غم و غصه دلالت دارد.

گز

دیدن درخت گز در خواب، بر رزقی پاک و حلال دلالت دارد.

گشاده‌دلی

اگر کسی در خواب احساس گشاده‌دلی و شادی نماید، بر توبه و دوری از گناه دلالت دارد و اگر آن شخص در گرفتاری و ناراحتی باشد، گرفتاریش دفع می‌شود.

گُل

دیدن گُل در خواب، بر ذکر و یاد خداوند دلالت دارد. بریدن بوته گل بر غم و ناراحتی دلالت دارد و چیدن گل به شادی تعبیر می‌شود.

گِل و لای

راه رفتن در میان گِل و لای در خواب، بر غم و ترس دلالت دارد. دیدن گل و لای در خواب زمانی که زمین خشک و بی‌آب شده باشد، به رشد و زیاد شدن گیاهان تعبیر می‌شود.

گمراهی

اگر کسی در خواب ببیند که از راه راستی منحرف شده است و آن را گم کرده و گمراه شده است، نشانه این است که از راه حق و صراط مستقیم منحرف گشته است.

گناه

گناه در خواب، به قرض؛ و گناه کردن به قرض گرفتن تعبیر می‌شود.

گنج

اگر کسی در خواب ببیند که گنجی را یافته است اگر طالب علم باشد، به علم و دانش دست می‌یابد؛ اگر تاجر باشد، تجارتش رونق می‌یابد؛ اگر با مقامات بالا رفاقت داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او داده می‌شود. هرکس در خواب طلای پنهان شده‌ای را ببیند، ثروتمند می‌شود.

گنجشک

گنجشک در خواب، بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مایه خنده مردم است، دلالت دارد و ممکن است به فرزند پسر نیز، تعبیر شود.

گنجه

گنجه در خواب، بر زن و خانواده‌ی مرد دلالت دارد.

گورستان

گورستان در خواب، نشانه قیامت، پند و اندرز، ترس از خدا یا مرگ می‌باشد و ممکن است بر زندان نیز، دلالت داشته باشد.

گوسفند

گوسفند در خواب، به ملّت و رعیتی صالح و مطیع تعبیر می‌شود. همچنین دیدن گوسفند، بر برکت، غنیمت، زن و فرزند، املاک و دارایی و درختان پرثمر دلالت دارد.

گوش

گوش، بر شنیدن دلالت می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که گوش‌هایش بزرگ و زیبا شده‌اند، بر هدایت یافتن و بیشتر گوش کردن فرمان‌های پروردگار دلالت دارد.

گوش دادن

گوش دادن به قرآن یا احادیث پیامبرص در خواب، دلیل هدایت و بازگشت به سوی خداست. اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری گوش می‌دهد(دزدکی)، سِرّ او را فاش کرده و آبروی او را می‌برد.

گوشت

دیدن گوشت در خواب، بر خوشی و رزق و روزی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت انسانی را می‌خورد، پشت سر آن شخص غیبت می‌کند. گوشت گُراز در خواب، بر پول و مالی حرام دلالت دارد. گوشت ماهی به رزقی پاک و نیک تعبیر می‌شود. دیدن گوشت آمیخته با خون که معلوم نباشد از چه حیوانی است، بر پیدا شدن فتنه و آشوب دلالت دارد.

گوشواره

دیدن گوشواره در گوش همسر مردی، به تجارت آن مرد تعبیر می‌شود. اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوش‌هایش آویزان است، صاحب فرزند پسر می‌شود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر می‌شود.

گیاه سبز

دیدن گیاه سبز در خواب، برای دین انسان خوب است و دیدن آن در دست مردم، دالّ بر سالی پرخیر و برکت است و اگر شخص فقیری در خواب ببیند که گیاهان را جمع می‌کند یا آن‌ها را می‌خورد، ثروتمند خواهد شد.