«ف»

فالگیر

اگر کسی در خواب ببیند که نزد فالگیری رفته است و از او درمورد چیزی سؤال می‌کند، به غمی بزرگ دچار می‌شود. دیدن چنین خوابی ممکن است، بر ضعف دین و ایمان نیز، دلالت داشته باشد.

فتنه

فتنه و آزمایش در خواب، بر مال و فرزندان دلالت دارد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ؛ یعنی، «اموال و فرزندان مایه فتنه و آزمایش شما هستند».

فرار

فرار کردن در خواب، نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست. فرار کردن، به آرامش و توبه کردن نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند، از دشمنی که هراس دارد، فرار می‌کند؛ از ترس و بیم ایمن می‌شود.

فرش

دیدن فرش در خواب، به رزق و روزی، عزّت و سربلندی تعبیر می‌شود.

فرعون

دیدن فرعون در خواب، به دشمن دین و به حاکم و فرمانروا تعبیر می‌شود.

فرو رفتگی زمین

دیدن فرورفتگی زمین در خواب، بر عذاب و بلا یا تهدید سلطان دلالت دارد.

فصل

اگر کسی در خواب ببیند که از فصلی به فصل دیگر وارد می‌شود، نشانه این است که از غم و غصه رها می‌شود.

فقر

فقر در خواب، به ثروتمندی تعبیر می‌شود.

فلج

اگر کسی در خواب ببیند که هردو دستش فلج شده و از کار افتاده‌است، جرم و گناهی بزرگ مرتکب می‌شود. اگر کسی ببیند که دست راستش فلج شده است، یار و یاوری را از دست می‌دهد. اگر ببیند که دست چپش فلج شده است، نشانه این است که با دست چپ غذا می‌خورد.

فلوت

دیدن فلوت یا قره‌نی در خواب، بر چیزهای بی‌ارزش و پوچ، سرگرمی بیهوده یا فتنه و آشوب دلالت دارد. اگر کسی که قاری قرآن است در خواب ببیند که فلوتی در دست دارد، خوشبخت خواهد شد.

فیل

فیل در خواب، به پادشاهی با ابهّت، بی‌رحم و ماهر در مسایل جنگی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر فیلی سوار شده یا صاحب آن گشته است، با سلطان یا فرمانروا ارتباط پیدا می‌کند و مقامی بلند به دست می‌آورد یا ممکن است خیانتی را انجام دهد که در نهایت به ضرر خودش تمام شود، زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ١؛ یعنی، «آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟». دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.