مشخصات کتاب

تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت
تأليف:

خالد بن علی العنبری


مترجم:

صلاح الدین توحیدی