صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۱۲- مردمانیکه پیوند رحم را پیوسته می‌دارند:

۱۲- مردمانیکه پیوند رحم را پیوسته می‌دارند:

در جامعه عزتمند قدرتمند زنده گی می‌کنند و کسی جرأت نمیتواند با چشم بد بسوی آنان بنگردو همیشه با احترام و خوبی از آنان یاد می‌گردد. برعکس اگر خویشاوندان با هم اختلاف نموده و قطع علاقه کنند در انظار مردم و جامعه ضعیف ناتوان بی‌قدر و بی‌اهمیت می‌باشند و دشمن نیز با جرأت و بدون هراس آن‌ها را مورد تاخت و تاز خود قرار می‌دهد.